HATÁRTALANUL

2011-2012. tanévi pályázat

 

 

 

 

 

2012-2013. tanév

 

Pályázati szám: BGA-12-HA-01-0468

 

Iktatószám: 0468/2012/HAT!

 

A Határtalanul program keretében iskolánk a
BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.
támogatásával erdélyi tanulmányi kiránduláson vehet részt

 

A pályázat címe:
Barangolás Tündérkertben

 

Az elnyert támogatási összeg: 1 333 000 Ft

 

A kiutazó diákok száma: 42 fő

 

Projektvezető: Ács Katalin

 
   
 

 
 
Előkészületek
Útinapló
Fényképalbum
Értékelő óra
A Nemzeti összetartozás
 

 
 

Előkészületek

Határtalanul - Barangolás Tündérkertben

 
 

 Az ERDÉLYI tanulmányi kirándulás
előkészítő órái

Több előkészítő órát is tartottunk, konkrétan hatot. Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató, muzeológus tartott lélekemelő órát Szent László csodatételeiről, Szent Lászlóról szóló legendákról, mondákról., valamint Csíksomlyóról, Babba Máriáról, a búcsújárásról.

Egyed Tihamér rajz- és történelem szakosként a székelykapukról, azok jelképrendszeréről, felépítésérő, Erdély magyar lakta tájairól. Ács Katalin Trianonról, a bekekötés következményeiről tájékoztatta a 7. osztályosokat.

Megyei Zsuzsanna tanárnő a Székely Himnuszt tanította meg.

Jankovicsné Murányi Sarolta tanárnő - aki majd Erdélyben az idegenvezetőnk is lesz, hiszen ő többször is megjárta e gyönyörű vidéket - adott élethű képet élményeiről.

 
/nagyításhoz kattints a képekre!/
Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre!
Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre!
Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre!
Nagyításhoz kattints a képre! Nagyításhoz kattints a képre!
 

A tanulók a megadott szempontok szerint anyagot gyűjtöttek Erdély nagyjairól, történelmi személyiségeiről, ismerkedtek a meglátogatandó városok, vidékek, tavak, bányák történetével, a természeti képződmények valódi és mondai keletkezési körülményeivel. Tablót állítottak össze Wass Albert, Tamási Áron életéről, munkásságáról. Jártasságot szereztek kiselőadások tartásában, fejlődés tapasztalható mind a szóbeli, írásbeli mind informatikai készségükben. Megismerték Erdély történetét, nagyobb városainak berendezkedését, lakosainak összetételét, feleleveníthették korábbi tanulmányaikat:
     - 6. osztály: Erdély aranykora, Bethlen Gábor, Rákócziak, reformáció
     - 7. osztály: forradalom és szabadságharc

 

.

 

 Az ERDÉLYI tanulmányi kirándulás
szülői értekezlete

2013. április 22-én szülői értekezleten vettek részt az Erdélybe utazó diákok szülei.
Ács Katalin projektvezető
tájékoztatta a szülőket a HATÁRTALNUL pályázat céljáról, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott támogatás
- 1 333 000 Ft - felhasználási lehetőségéről (csak szállás, valamint autóbusz által megtett km költsége), az erdélyi nagy körútról, az  útvonalról, a megvalósítandó programokról.

 

.

fel

 

 
 

Útinapló

Határtalanul - Barangolás Tündérkertben

 
  Nagyításhoz kattints a képre!  

 

2013. május 13. Az első nap

Indulás hétfőn, hajnali 1 órakor. Búcsúzás a szülőktől, bepakolás a buszba, elhelyezkedés, majd integetés a szülőknek. Alvás a buszon (már aki tudott, de legtöbben olyan izgalomban voltak, hogy inkább beszélgettek, kérdezősködtek). Utazás, kis pihenővel, fáradt végtagok megtornáztatása. Érkezés Nagyváradra. Megtekintettük a Sas palotát, a Szent László Székesegyházat. Utazás közben az a tanuló, aki Nagyváradból készült, bemutatta a többi tanulónak a város nevezetességeit, történelmi múltját. Beszéltem Ady Endre munkásságáról, a városhoz fűződő kapcsolatáról. Meghallgattunk néhány Ady-verset. Sétáltunk a Körös-parton. Jankovics tanárnő elmesélte, miért nevezték Nagyváradot Pece-parti városnak.

Megtekintettük Boncza Berta szüleinek kastélyát. Meséltem Csinszka és Ady Endre szerelméről, kapcsolatáról, meghallgattuk az Őrizem a szemed c. verset. Felelevenítettük a Reformációról tanultakat, megtekintettük a Bánffyhunyadi templom kazettás mennyezetét. Megcsodáltuk a konfirmálásra készülő lányok csodaszép kézimunkáit. A főtéren megkóstoltuk az árusok kürtös kalácsait, sőt azt is megfigyelhettük, hogyan készül ez a finom csemege. Mire a Tordai-hasadékhoz értünk, annyira szakadt az eső, hogy a gyalogtúrát nem tudtuk megvalósítani. Torda és Kolozsvár közti úton Dencs Judit néni mesélt a hasadék földrajzi vonatkozásáról, majd meghallgattuk a Tordai-hasadékhoz fűződő Szent László legendát.

Ki kicsoda a Házsongárdi temetőben? Azok a tanulók, akik ezt a feladatot kidolgozták, ismertették kutatásaik eredményét, majd két tanuló elszavalta Áprily Lajos Tavasz a Házsongárdi temetőben című versét, aztán megkoszorúztuk Kós Károly síremlékét. Séta a Házsongárdi temetőben. Felkerestük Reményik Sándor, Gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije, Kriza János, Apáczai Csere János, Dsida Jenő sírját. A Szent Mihály templomban éppen mise volt, így a lelkiekben is gazdagodva indultunk a szállásra. Előtte még megtekintettük a Kolozsvári testvérek lovas szobrát, Tihamér bácsi segítségével felelevenítettük a gótikáról tanultakat. Mátyás szülőháza előtt megemlékeztünk Magyarország virágkorát megteremtő királyunkról.

 

 

 

2013. május 14. A második nap

A Feleki-gömbök megtekintése a busz ablakából - egy kis földrajzóra a buszon. Látogatás a tordai sóbányában. A híres visszhang kipróbálása, a Rudolf-bánya termeinek megcsodálása. A sóbánya kialakulásának története, régi munkagépek, tárnák bemutatása idegenvezető segítségével. A tordai országgyűlés jelentősége, a vallásszabadságot kimondó törvény - egy kis történelemóra, majd a templom megtekintése.

Séta Segesváron, történelmi ismeretek felelevenítése az 1848-49-es szabadságharcról, a segesvári ütközetről, érdekességek Draculáról. A História Múzeum megtekintése. Rendhagyó irodalomóra a Petőfi Múzeumnál, rövid műsor (két tanuló szavalt - Petőfi: Egy gondolat bánt engemet, Az erdélyi hadsereg - majd elénekeltük a magyar és a székely Himnuszt), koszorúzás a Petőfi szobor előtt. Köszönjük a múzeum vezetőjének a nagyszerű, érdekes ismertetőt. A buszon a következő állomásig megtanultuk a következő kis versikét: Haldoklik az öreg tanú / Petőfi vén körtefája / azt beszélik, ő látta volt / verset írni utoljára. Az ünnepség a mi megemlékezésünk volt.

 

   
 

2013. május 15. A harmadik nap

Kiselőadás a székely kapuk jelképrendszeréről, felelevenítettük a rajzórán tanultakat, megtekintettük volt köztársasági elnökünk, Mádl Ferenc által állított kopjafát. Forrásvizet vételeztünk, megtöltöttük kiürült kulacsainkat. Csíksomlyón éppen mise volt a Ferences rendház papjai számára. Mi is meghallgattuk a misét, jó volt kicsit megpihenni, s csöndesen elmélkedni, utána megérinthettük Babba Mária szobrát. Igazán megható volt, hogy a gyerekek, milyen fegyelmezetten kivárták, hogy sorra kerüljenek. A templom körül már a Pünkösdi búcsú előkészületeit figyelhettük meg, sőt nyilatkozhattunk is a Duna Televíziónak. Ezek után jól esett megmártani lábunkat a Barátok feredőjének hideg vizében.

Medve-tó. Séta a tó körül. Fazekas Eszter tragikus története - a tó keletkezése a legenda szerint és a valóságban. Egy kis földrajzóra a szoros kialakulásáról. Átsétáltunk a Békás-szoroson, ami egyszerre volt ámulatba ejtő, lenyűgöző, bámulatos és félelmetes. Felettünk a hatalmas sziklák, mellettünk a zúgó, morajló folyó, ami néha vízesés formájában zúdult alá. Fent a magasban az oltárkő, tetején a kereszt. Fantasztikus látványt nyújtott. "Ó természet, ó, dicső természet!" A Hargitára érve felelevenítettük Tamási Áron: Ábel a rengetegben című regényét. Meghallgattuk Kányádi Sándor Csukás-tó című versét. Ács Katalin tanárnő mesélt Gál Sándor katonáiról, majd egy tanuló elmondta Kányádi Sándor: Nyergestetőn című versét.

 
   
 

2013. május 16. A negyedik nap

Reggeli után Orbán Balázs jelentőségéről, munkásságáról Jankovics tanárnő tartott előadást a buszban. A székely kapukról tanultakat Egyed tanár úr elevenítette fel. Felmentünk Orbán Balázs sírjához, s leróttuk kegyeletünket. Rövid megemlékezés után elhangzott a legnagyobb székelyről szóló méltatás, majd megkoszorúztuk a sírt. A Kalonda-tetőn a szénégetők nehéz munkájába pillanthattunk be. Kissné Varga Erika tanárnő rendhagyó kémiaórát tartott. Farkaslakán megemlékeztünk Tamási Áronról, nemzeti színű szalagot kötöttünk a síremlékére. Megtanultuk az alábbi versikét: Ne pityeregj Anikó, mert megárad a Nyikó ..., valamint Tamási Áron fontos gondolatát: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne".

Korondon először egy fazekas műhelybe látogattunk el, ahol Lajos bácsi beavatott minket a fazekasság rejtelmeibe. Megnézhettük, sőt ki is próbálhattuk, hogyan készül el egy cserépedény. Az egész munkafolyamatot végigkövethettük. Ezután mindenki vásárolhatott is ajándékot a szüleinek, testvéreinek. Szovátán megcsodáltuk a gyönyörű villákat, körbesétáltuk a tavat, Ács Kati néni beszélt a tó gyógyhatásáról, keletkezéséről. Jankovics tanárnő pedig Szováta idegenforgalmáról. Ezután a SZÉKELY NAPOK keretében a polgármesteri hivatalban a polgármester úr fogadást adott a tiszteletünkre, beszélt Szovátáról, majd egy népi zenekar tartott 1 órás előadást. Egy dalt meg is tanítottak: Zavaros a Nyárád.
 

Elfoglaltuk a szállást, majd az ajándékainkkal átballagtunk az árvaházba. Megható volt a gyermekek viselkedése. Örültek az ajándékoknak, boldogan bontogatták a csomagokat. A mi nagylányaink pedig pártfogásba vették a kicsiket, és egy-másfél órát játszottak a hatalmas kertben. Eközben a fiúk barátságos focimeccsre hívták ki a torockóiakat. Izgalmas, lendületes, jó játék volt. Hiába szurkoltak azonban a mieinknek a többiek, sajnos veszítettünk. A torockói fiúk jobban játszottak. A végeredmény 10:2 a helyiek javára. A nagyon ízletes vacsora után túra következett. Akik még nem voltak elég fáradtak, a lenyűgöző Székelykő megmászására indultak. Este mindenki azzal aludt el, hogy reggel majd megcsodálja a kétszeri napfelkeltét.

 
   
 

2013. május 17. Az ötödik nap

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című novellájának, s a belőle készült filmnek a felelevenítése. A kollégium jelenlegi igazgatónője volt a kalauzunk a kollégiumban. Tájékoztatója után koszorút helyeztünk el a nagy magyar diákok emléktáblája előtt. Megemlékeztünk a 48-49-es szabadságharc hőseiről, a kollégium diákjainak hőstetteiről. Felkerestük az emlékhelyet, ahol annak a 800 magyarnak állítottak emléktáblát, akik egyetlen éjszaka estek a románok kegyetlenkedéseinek áldozatául. Gyulafehérváron ámulatba ejtett bennünket a vár és a székesegyház monumentális mérete. Czuczor Gergely Hunyadi című versének elhangzása után leróttuk kegyeletünket a nagy törökverő sírjánál. A vár udvarán sétálgatva meglepve láttuk, hogy azt újra elfoglalták az osztrákok ...

Mondák a Hunyadiakról. Egy diák felolvasta a Hunyadi kardja című mondát. Luxemburgi Zsigmond és a Hunyadiak - egy kis történelmi visszatekintés. Bán Mór Hunyadiakról szóló regényének rövid ismertetése. Művészettörténeti ismeretek felelevenítése: az eredeti és a budapesti városligetben álló vár összehasonlítása. A lovagkor. A vár története. A gótikus lovagterem, gótikus várkápolna, kínzókamra megtekintése. Kőmíves Kelemenné ballada meghallgatása. Déva vára romjaira (most restaurálják) föltekintés. A buszban a diákok meghallgatták Arad városának múltját, a történelemben betöltött szerepét, jelenét.

Műsor előadása az aradi vértanúk emlékhelyénél, majd koszorúzás A magyar himnusz közös éneklése. A kivégzett tábornokok emlékplakettjének megtekintése, a nevek felolvasása. Rendhagyó történelemóra: a 48-49-es szabadságharc utolsó hónapjai. Görgey és Kossuth szerepe, Arany János mint nemzetőr Aradon. Közös éneklés: Nemzetőr-dal. Búcsú Erdélytől, beszélgetés az élményekről. Tetszésindex: Körkérdés, kinek melyik esemény, melyik város, melyik természeti képződmény tetszett a legjobban. Erdély gyöngyszemei: az 5 nap alatt készült videó-felvételek közös megtekintése. Alvás a buszon. Hazaérkezés: hajnali 1óra. Találkozás a szülőkkel. A viszontlátás öröme.

 
   
 

fel

 
 
 

Fényképalbum

Határtalanul - Barangolás Tündérkertben

 
  Fotók és videó helye: Fotógaléria
Fényképek az útról
Videó összeállítás

 

 
  fel  
 
 

Értékelő óra

Határtalanul - Barangolás Tündérkertben

 
 

Utad nem ért még véget.

"Ahogy lassan mint fölösleges limlomot, sorra elengeded e világ dolgait, méltósággal csak a szépre emlékezel."

Jó dolog a jól végzett munka után megpihenni. Életed attól is teljesebb lett, hogy bejártad Erdélyt. Minden szakasznak megvolt a maga szépsége, ajándéka, ami teljesebbé tette az életed. Levetítettük az Erdélyben készül képeket, videókat. A tanulók is beszámolhattak arról, mi tetszett nekik a legjobban. Melyik város, melyik esemény, természeti képződmény ragadta meg leginkább a képzeletüket. Az értékelő órára meghívtuk a szülőket is hadd lássák, milyen gyönyörű programban volt része a gyermeküknek. Az órát székely népdalokkal kezdtük, majd a beszámolókat, vetítéseket egy kis "számonkéréssel" zártuk.

 
     
  fel  
 
 

A Nemzeti összetartozás - HATÁRTALANUL

 
 

1. óra - Műsor bemutatása a nemzeti összetartozás jegyében.
Cél: "Mert nem lehet feledni" (Juhász Gyula) "Ne azt add fiadnak, amit kér, hanem azt, amit kérnie kellene!" (Illyés Gyula)
Az iskola tanulói az iskolarádión keresztül saját termeikben hallgatták meg a verses, zenés összeállítást, amely Trianonról, annak következményeiről szól.

2. óra - A gyerekek különböző helyszíneken (más-más tanteremben) megismerkedtek egy-egy erdélyi város nevezetességével, egy-egy természeti csoda keletkezésével (a 7. évfolyamos tanulók Power Pointos bemutatói)

3. óra - Táncház a tornateremben: széki táncok tanítása, tanulása

4. óra - Daltanulás az 5. osztályosok számára. Énektanárok vezetésével a tanulók megtanultak egy - egy székely népdalt

5. óra - Illusztráció készítés - az alsó tagozatosok "A pacsirta meséjéhez", felső tagozatosok a "Szent László pénze" c. mondához, vagy a Kőmíves Kelemenné c. balladához.
A legszebb műveket díjaztuk, a rajzokból kiállítást állítottunk össze az alsó folyosón, hogy a szülők is megnézhessék.

 
     
   
  fel